ENKLE LEDELSESSYSTEMER

- styring af kvalitet, miljø, energi og arbejdsmiljø
At lede en virksomhed er en opgave med mange udfordringer
For at få succes med virksomheden, skal der skabes tilfredsstillende resultater.

Krav og forventninger til virksomheden vil fremover stige, både fra kunder, medarbejdere og den offentlige sektor.

For at få tilfredse kunder skal virksomheden som minimum kunne levere den ønskede kvalitet til den aftalte tid og pris.

Arbejdsmiljøet er genstand for stadig stigende interesse. Der er forventninger til virksomheden om, at produkter og ydelser frembringes under sikre og ordnede arbejdsmiljøforhold.

Virksomheden skal desuden sikre, at der ikke sker utilsigtede påvirkninger af miljøet i form af spild, udledninger, affald samt forbrug af naturens ressourcer og energi.

Alt dette nødvendiggør, at ledelsen har styr på tingene - styrer de vigtigste processer og de interne ressourcer på en systematisk måde.
Effekten af enkle ledelsessystemer
Ved at anvende enkle værktøjer og etablere enkle systemer opnår virksomheden:
 • Et overskueligt system med en håndbog på få sider
 • Fælles opfattelse af den daglige drift med vedtagne måder at gøre tingene på
 • Et system til løbende forbedringer
 • Udvikling af hele organisationen
 • Mulighed for certifikat iht.:
Kvalitet ISO 9001
Miljø ISO 14001 / EMAS
Energi DS 2403
Arbejdsmiljø OHSAS 18001 / Bek. 923 / Bek. 924
PVU har stor erfaring
Virksomheden har erfaringsmæssigt styr på en lang række forhold, der typisk ikke er beskrevet. Derfor arbejdes der gennem et enkelt forløb med:
 • Kortlægning og analyse af eksisterende data og styring i virksomheden
 • Fastlæggelse af mål, forbedringer, planer og organisering
 • Udvikling og dokumentation af systemet
 • Træning af ledere og medarbejdere
 • Audit, revision og evaluering i ledelsen
 • Evt. certificering

Et enkelt system


Brug af eksisterende systemer
Har virksomheden i forvejen et system, eks. kvalitetsstyring, kan dette med fordel udbygges til flere områder, eks. miljøstyring.

Der er nemlig stor overensstemmelse mellem de krav, der stilles i de forskellige standarder. Således kan virksomheden opnå fordele og besparelser ved at anvende et kendt system.

Yderligere information
PVU Rådgivning
Torben Paarup Pedersen