LEDER- OG MEDARBEJDERUDVIKLING

- en forudsætning for at virksomheden er i udvikling og i front
Behov for udvikling
Både ledere og medarbejdere er konstant under pres for, at kompetencer udvikles og matcher med virksomhedens udfordringer.

Det kan være med forskellig baggrund og ønske:
 • For at opnå nye færdigheder kan der være behov for ny viden til et specifikt område
 • For at fremme innovation, kreativitet og motivation kan vejen være anvendelse af eksisterende viden på nye måder
 • For at kunne arbejde mere positivt, konstruktivt og effektivt, både alene og i teams, er forståelse for egne og kollegers personlighed og præferencer nødvendig
 • For at sikre et frugtbart arbejdsmiljø, kan der være ønske om viden til at forebygge stress og kende redskaber til at håndtere de problemer, der kan følge.
Effekten af kompetenceudvikling
Udviklingsforløb kan give følgende resultater for virksomheden:
 • Mål og strategi omsættes effektivt til handling og resultater
 • Det bliver positivt og udviklende at arbejde i en gruppe
 • Organisationen bliver mere fleksibel og forandringsparat
 • Samarbejdet udvikles og styrkes
 • Projekter gennemføres mere effektivt
 • Deltagerne får kendskab til egne styrker og faldgruber og kan tage ejerskab på organisatoriske udfordringer
 • Deltagernes kompetencer udvikles fagligt og personligt
PVU guider virksomheden
Det gennemføres alene eller i samarbejde med eksterne konsulenter eller erhvervspsykologer.

PVU tilbyder standardforløb eller forløb, der kan skræddersys til virksomhedens og medarbejdernes forudsætninger, mål og behov.
Udviklingstemaer
 • Intern audit til kvalitet eller miljø
 • Strategisk planlægning og forandring
 • Værktøjer til gruppebaseret udvikling:
        - Kvalitetsværktøjer
        - Ledelses- og planlægningsværktøjer
        - Kreative værktøjer
 • Typeforståelse
 • Coaching til personlig udvikling
 • Stress - håndtering og forebyggelse
 • Teamudvikling og samarbejde
 • NetværkGennemførelse og opfølgning
Alle udviklingsforløb forankres i et personligt tema eller et projekt fra virksomhed for at sikre, at den nye viden har muligheder for at kunne omsættes til handling og vækst.

Der følges løbende op på resultater og erfaringer for at vurdere om de opstillede ambitioner og mål kan realiseres samt hvilke yderligere tiltag, der er behov for.

Yderligere information
PVU Rådgivning
Torben Paarup Pedersen