FÆLLES MÅL OG UDVIKLING

- resultater og motiverede medarbejdere med Hoshin Planning
Baggrund
Mange virksomheder har en strategiplan, der er nedskrevet og tilgængelig for medarbejderne.

Men for mange er det vanskeligt at fortælle om fremtidens mål, fordi det er svært at finde tid til at kigge fremad. Derved mangler en betydningsfuld ledestjerne for udvikling af virksomheden og medarbejderne.

For at skabe de synlige mål, der kan motivere i hverdagen, kan virksomheden arbejde med målene som en udviklingsproces. En proces, der involverer en bredere kreds, og hvor deltagerne i fællesskab:
 • Retter fokus mod fælles mål og værdier
 • Planlægger og gennemfører vækst på de få, men vigtigste udviklingsområder
 • Skaber hurtige resultater med kreativitet og nye metoder til løsninger af opgaverne.

Effekten af fælles mål og udvikling
Ved at arbejde med Hoshin Planning vil virksomheden opnå:
 • Hurtigere gennembrud på resultatsiden
 • En strategi for vækst, der bygger bro mellem nutid og fremtid
 • Motiverede medarbejdere, der indgår i udviklingsarbejdet
 • Strategi omsættes til handling
 • Nye og kreative metoder til at fastlægge en strategi, til samarbejde og til udvikling af organisationen
 • Hele virksomheden udvikler sig effektivt mod det samme mål.
PVU guider virksomheden gennem et seminar med kreativitet
Hoshin er japansk og betyder kompasnål.

Hoshin Planning er et struktureret forløb, der i Danmark er kombineret med kreative værktøjer til en sammenhængende, bæredygtig udviklingsproces, der bygger på samarbejde.

Med Hoshin Planning laves fælles billeder og mål af fremtidens udfordringer, og med
teambuilding og enkle værktøjer lægges en bæredygtig plan for at få succes.

Deltagerne arbejder i teams og anvender enkle og konstruktive arbejdsmetoder og værktøjer, der giver overblik, sammenhæng og grundlag for prioritering og valg.

Konsensus skabes af facts og kreativitet
På seminaret arbejdes bl.a. med:
 • Fælles fremtidsbillede, værdier og vision
 • Nutidsbillede
 • Typeforståelse og personlige ressourcer
 • Forslag til forbedringer
 • Prioritering og valg af udviklingsopgaver
 • Samarbejde med afsæt i lyst og glæde
 • Etablering af udviklingsteams
 • Rammer og spilleregler for hvorledes udviklingsopgaverne kan gennemføres med succes.

           
Udvikling og opfølgning
Efter seminaret mødes deltagerne til opfølgning for at vurdere, om udviklings-opgaverne skrider planmæssigt frem. På dagen trænes i anvendelsen af nye værktøjer, der understøtter virksomhedens udviklingsopgaver.

Yderligere information
PVU Rådgivning
Torben Paarup Pedersen