FÆLLES VÆRDIER

- at udvikle fælles grundlag for samarbejde og vækst
Organisationens værdier
Flere virksomheder i dag vælger aktivt og bevidst at arbejde med virksomhedens værdier for at finde et fælles fundament for de holdninger og den adfærd, der skal medvirke til at realisere virksomhedens mål.

En virksomheds værdier er kendetegnet ved de betingelser, der skal være til stede, for at den enkelte trives og har arbejdsro. På baggrund af disse værdier udviser virksomhedens ansatte en adfærd, der er kendetegnet ved accepterede måder at gøre tingene på.

Ved at sætte fokus på virksomhedens værdigrundlag, vil de nuværende værdier blive synliggjorte.

De interne værdier kan eks. være tryghed, trivsel, variation i arbejdet, gensidigt respekt, troværdighed. De eksterne kan eks. være åben kommunikation, troværdighed som samarbejdspartner, respektfuld optræden overfor omverden.

Effekt af værdibaseret samarbejde
Et fælles værdigrundlag vil medføre:
  • Harmoni mellem ledelsens mål og medarbejdernes handlinger
  • Koncentration om det væsentlige - fokusering
  • Hurtigere beslutninger
  • Forbedret omdømme
  • Klare værdier tiltrækker de rigtige medarbejdere og investorer
  • Mindre behov for skriftlige procedurer
Udviklingsproces for alle
Processen kan indledes med et fælles seminar for ledende medarbejdere, der på baggrund af de eksisterende gode normer, konkretiserer et fælles værdigrundlag for virksomheden.
Det valgte værdigrundlag kan afprøves i dilemmaspil, hvor deltagerne via forskellige roller skal vælge mellem "pest eller kolera". Disse valg vil medvirke til at afsløre hvilke værdier der holder, når det virkelig gælder. Herefter justeres værdigrundlaget, og der kan fastlægges en "best practice" som vejledning for de valgte værdier.

For at udbrede og afstemme værdi-grundlaget til alle medarbejdere afholdes værdiseminarer, hvor alle får lejlighed til at deltage. Derved får hver medarbejder afstemt egne værdier med virksomhedens værdigrundlag.

Gennem seminarer og efterfølgende aktiviteter vil alle få et ejerskab til værdigrundlaget.

..............................................................................

"En virksomhed, hvis medarbejdere har betingelser, der er i harmoni med den enkeltes værdier og ønsker, skaber produktivitet og vækst gennem lyst og engagement"

..............................................................................

Yderligere information
PVU Rådgivning
Torben Paarup Pedersen